Wat bieden wij u?

Software, data, en educatie

VIA Software

De VIA Software werkt als een persoonlijke digitale assistent waarmee in beeld wordt gebracht wat de huidige verkeerssituatie is. U krijgt inzicht in gegevens uit het verleden zodat het beleid op feiten kan worden onderbouwd. Daarnaast krijgt u met de actuele gegevens zicht op de ontwikkelingen in uw beheerdersgebied en kunnen vragen van burgers en/of raadsleden snel worden beantwoord. De data die u terugvindt in onze software hebben betrekking tot ongevallen en snelheden van de verkeersdeelnemers.

VIA Startpagina

VIA Startpagina
Inzicht op de verkeerssituatie begint op uw VIA Startpagina. Op deze pagina vindt u een persoonlijke monitor, hij laat direct de actuele stand van zaken in uw beheersgebied zien. Daarnaast kunt u direct doorklikken naar de beschikbare abonnementen. Ook voor meer informatie over de software, data, educatie en onze initiatieven kunt u hier terecht. Zo staan er diverse instructie video’s en vindt u hier de Quick-start's.

VIA Signaal

VIA Signaal
Over actuele gegevens kunt u beschikken met een abonnement op VIA Signaal. Hierin kunt u de verkeerssituatie van locaties en routes bewaken en heeft u op de korte termijn inzicht in de successen van getroffen maatregelen. Vragen vanuit burgers of de politiek kunnen objectief en onderbouwd worden beantwoord. Sterker nog, VIA Signaal biedt ambtenaren de mogelijkheid een monitor in te richten waarmee wethouders en raadsleden rechtstreeks via PC of tablet kunnen worden geïnformeerd. Op die manier is iedereen altijd op de hoogte van de meest recente cijfers. VIA Signaal heeft twee soorten databestanden: Snelheden en Ongevallen (STAR).

VIA Registratie

VIA Registratie
In de verzameling en verrijking van data is ook voor u een rol weggelegd. Zo vragen we u binnen de toepassing VIA Registratie om gegevens voor uw beheersgebied te registreren of controleren, bijvoorbeeld de wegkenmerken

VIA Statistiek

VIA Statistiek
Met behulp van VIA Statistiek kunt u van achter uw computer de verkeersveiligheid in uw beheersgebied gedetailleerd onderzoeken. De historische ongevallengegevens, beschikbaar over een periode van meer dan 10 jaar, maken het mogelijk beleid te onderbouwen met analyses van onveilige kruispunten, wegvakken en dominante ongevalskenmerken. In tegenstelling tot VIA Signaal waarin de ongevallendata dagelijks veranderen, biedt VIA Statistiek de vastgestelde database van Rijkswaterstaat (RWS). De ongevallengegevens uit het STAR-initiatief gaan jaarlijks naar RWS om verwerkt te worden tot de Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)-database. Echter worden niet alle geregisterde kenmerken uit het STAR-initiatief in het BRON bestand opgenomen.

Databestanden

Bij het afsluiten van een of meerdere abonnementen heeft u onbeperkt toegang tot de software, de data en de support van VIA. Een abonnement op de VIA Software deelt u met uw collega’s in verkeersveiligheid. Op die manier bouwen we capaciteit voor verkeersveiligheid en werken alle betrokkenen met dezelfde cijfers. Dankzij een grote groep goed geïnformeerde professionals neemt de slagkracht voor verkeersveiligheid toe.

VIA Signaal Ongevallen

VIA Signaal Ongevallen
Het STAR initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) is een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid gericht op een efficiënte ongevallenregistratie voor betrouwbare ongevallenanalyse. Een initiatief van de Nationale Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA. In VIA Signaal Ongevallen vindt je de gestapelde en ontdubbelde data van UMS (uitsluitend materiele schade) en slachtofferongevallen vanuit de registraties van de politie en de verzekeraars. Voor meer informatie: star-verkeersongevallen.nl

VIA Signaal Snelheden

VIA Signaal Snelheden
HERE de grootste specialist op het gebied van auto-navigatie, wegenkaarten en verkeersdata. In VIA Signaal Snelheden vind je de actuele car floating data welke wordt verzameld via in-car en portable navigatiesystemen en de app. Hierdoor is in VIA Signaal Snelheden voor 100% van de wegen gedetailleerde informatie over snelheid, reistijd, standaarddeviatie en V85 bekend. Voor meer informatie zie: 360.here.com

VIA Statistiek Ongevallen

VIA Statistiek Ongevallen
BRON is een openbare database met verkeersongevallen verzorgd door Rijkswaterstaat (RWS) welke jaarlijks wordt gepubliceerd. RWS voert een kwaliteitscontrole uit op de ernstige verkeersongevallen met doden en/of ziekenhuisgewonde waarvan een politie proces-verbaal beschikbaar is. Voor meer informatie zie: data.overheid.nl

Een VIA abonnement

Om ervoor te zorgen dat u kunt beschikken over de beste data heeft VIA de rol van ‘conservator’ aangenomen. Dit betekent dat we geen eigenaar zijn van de databestanden maar via verschillende initiatieven, samen met onze partners, data verzamelen, bewerken en bewaren om uitgebreide kwalitatieve databestanden voor u te realiseren.

Het abonnement

Het abonnement
Bij het afsluiten van een of meerdere abonnementen heeft u ‘onbeperkt’* toegang tot de software, de data en de support van VIA. Een abonnement op de VIA Software deelt u met uw collega’s in verkeer. Op die manier bouwen we capaciteit voor verkeer en werken alle betrokkenen met dezelfde cijfers. Dankzij een grote groep goed geïnformeerde professionals neemt de slagkracht voor verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid toe. * Mits de Floating licenses niet bezet zijn; het aantal gebruikers die tegelijkertijd online kunnen zijn.

VIA Educatie

Het verzamelen van data staat nooit stil, net als de continue ontwikkelingen van software rondom de data. De gebruiker ondersteunen we bij het oppakken en begrijpen van deze ontwikkelingen. Daarom heeft VIA een extra service opgezet: VIA Educatie. Met VIA Educatie biedt we implementatie op maat in drie stappen. De eerste begeleiding start direct bij ontvangst van inlog gegevens.

Quick-Start

Quick-Start
Wanneer de gebruiker zijn inlog account ontvangt wordt de Quick-Start direct mee verstuurd. Hierin staat een compacte omschrijving van het gebruik van de software maar ook de interpretatie van de data. Op deze manier wordt kennis met software en data gemaakt en direct worden gestart met het werken in de software. De Quick-Start is ook een manier om de weggezakte kennis op te halen. U kunt de Quick-Start en instructievideo’s vinden op uw persoonlijke VIA Startpagina.

Start-up training

Start-up training
Wilt u liever onder begeleiding werken in de software of snel inzicht in de software, neem dan deel aan een Start-up training. In deze training leert u de knoppen van de software dusdanig te bedienen dat u snel en efficiënt de juiste gegevens kunt oproepen. Naast de functionaliteiten leert u de informatie en ontwikkelingen inzichtelijk te maken en weet u deze resultaten om te zetten naar een rapport. De Start-up training is geschikt voor zowel de beginnende als de terugkerende gebruikers van onze software.

Webdemo

Wilt u graag een kijkje nemen in de software en zien wat er in uw beheersgebied speelt? Vraag dan een webdemo aan. We geven u graag een digitale rondleiding langs onze producten.

Vraag webdemo aan

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons. We helpen u graag.

Neem contact op
Deze website functioneert niet goed zonder cookies.