Direct een actueel en compleet beeld.

Aandachtslocaties selecteren, rapporteren aan raadsleden en wethouder, bewonersvragen beantwoorden: onze software maakt het mogelijk.

Duidelijke kaarten en grafieken

De VIA Software biedt interactieve kaarten en grafieken om inzicht te krijgen in de verkeersongevallen, gereden snelheden en wegkenmerken. De kaarten laten in een oogopslag zien welke locaties of routes aandacht verdienen. De grafieken helpen om de problemen uit te zoeken en keuzes te maken.

Uw monitor altijd actueel

Direct na het inloggen in de VIA Software komt u op uw persoonlijke VIA Startpagina, hier is het mogelijk om de VIA Monitor op maat in te richten. Eenmaal ingesteld worden de monitor onderdelen continue geactualiseerd met nieuwe ongevallengegevens of snelheidsdata. Hiermee kan wekelijks het aantal ongevallen, de verdeling van ongevallen over de maanden en verschillen voor en na een maatregel in grafieken worden bijgehouden.

Software as a Service

Wij bieden u SaaS, oftewel Software as a Service. Dit web-based werken van onze software betekent dat er vanaf elke computer op iedere willekeurige locatie en elk tijdstip kan worden inlogt. Zo kunt u zorgeloos beschikken over de software, actuele data en de helpdesk. Daarnaast verzorgen we updates en de back-up. De VIA Software functioneert met de meest gangbare internetbrowsers en kent een zeer hoge ‘uptime’.

VIA Educatie

Iedere stap die VIA vooruit zet zorgt ervoor dat in de software de combinatie van data en vernieuwende werkwijze elkaar versterken. Vernieuwingen vragen om extra aandacht, VIA besteed daarom met VIA Educatie veel aandacht aan de gebruiker, hiermee leert de gebruiker meer uit zichzelf en de software te halen. Meer informatie over Start-up trainingen en de opleiding ‘Op feiten gebaseerde verkeersveiligheid aanpak’ vindt je onder VIA Educatie.

De beste data

Wij zijn iedere dag op zoek naar de beste verkeerskundige data. Door samen te werken met organisaties als de politie, het Verbond van Verzekeraars, HERE en diverse maatschappelijke organisaties zorgen we ervoor dat u de beste data tot uw beschikking heeft. VIA is niet de eigenaar van de data en zal de kwaliteit van deze data voor haar klanten daarom altijd kritisch bewaken.

Intensieve support

Om optimaal gebruik te maken van de VIA Software helpen we u graag met implementatie op maat. Naast instructievideo's op de VIA Startpagina en onze digitale en telefonische helpdesk, bieden we bij een regionaal abonnement een workshop aan. Daarnaast ondersteunen we de gebruiker met een eenvoudige Quick-Start en is het mogelijk deel te nemen aan een Start-up training of de opleiding ‘Op feiten gebaseerde verkeersveiligheid aanpak’. zie VIA Educatie

Samenwerken met collega's

Een abonnement op de VIA Software deelt u met uw partners in verkeer, op die manier werken alle betrokkenen met dezelfde cijfers. Onze software maakt het eenvoudig de gevonden resultaten te versturen zodat u bijvoorbeeld raadsleden en wethouder kunt informeren.

Lees meer

Wilt u weten welke zaken volgens ons aandacht verdienen? Lees dan onze artikelen in de bibliotheek.

Ga naar bibliotheek

Onze producten

De services zijn onderdeel van onze producten. Klik verder en bekijk ons aanbod.

Naar onze producten
Deze website functioneert niet goed zonder cookies.