What can we offer you?

Software, data, and an extensive training program.

VIA Statistics

VIA Statistics is the traffic engineering online software program used for the improvement of road safety. VIA Statistics is available to road authorities, police, road safety organizations and consultancies. The program makes use of various data files (modules) that can be used separately or combined. To use VIA Statistics, including the data, an annual subscription for a municipality or region is required. There are some advantages to a regional subscription. In addition to a discount, insight into the entire region is provided and the use of the Road Safety Monitor is free of charge. It is recommended to share the software with road safety partners in your area.

VIA Startpagina

VIA Startpagina
Inzicht op de verkeerssituatie begint op uw VIA Startpagina. Op deze pagina vindt u een persoonlijke monitor, hij laat direct de actuele stand van zaken in uw beheersgebied zien. Daarnaast kunt u direct doorklikken naar de beschikbare abonnementen. Ook voor meer informatie over de software, data, educatie en onze initiatieven kunt u hier terecht. Zo staan er diverse instructie video’s en vindt u hier de Quick-start's.

VIA Signaal

VIA Signaal
Over actuele gegevens kunt u beschikken met een abonnement op VIA Signaal. Hierin kunt u de verkeerssituatie van locaties en routes bewaken en heeft u op de korte termijn inzicht in de successen van getroffen maatregelen. Vragen vanuit burgers of de politiek kunnen objectief en onderbouwd worden beantwoord. Sterker nog, VIA Signaal biedt ambtenaren de mogelijkheid een monitor in te richten waarmee wethouders en raadsleden rechtstreeks via PC of tablet kunnen worden geïnformeerd. Op die manier is iedereen altijd op de hoogte van de meest recente cijfers. VIA Signaal heeft twee soorten databestanden: Snelheden en Ongevallen (STAR).

VIA Registratie

VIA Registratie
In de verzameling en verrijking van data is ook voor u een rol weggelegd. Zo vragen we u binnen de toepassing VIA Registratie om gegevens voor uw beheersgebied te registreren of controleren, bijvoorbeeld de wegkenmerken

VIA Statistiek

VIA Statistiek
Met behulp van VIA Statistiek kunt u van achter uw computer de verkeersveiligheid in uw beheersgebied gedetailleerd onderzoeken. De historische ongevallengegevens, beschikbaar over een periode van meer dan 10 jaar, maken het mogelijk beleid te onderbouwen met analyses van onveilige kruispunten, wegvakken en dominante ongevalskenmerken. In tegenstelling tot VIA Signaal waarin de ongevallendata dagelijks veranderen, biedt VIA Statistiek de vastgestelde database van Rijkswaterstaat (RWS). De ongevallengegevens uit het STAR-initiatief gaan jaarlijks naar RWS om verwerkt te worden tot de Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)-database. Echter worden niet alle geregisterde kenmerken uit het STAR-initiatief in het BRON bestand opgenomen.

Accidents

Accidents
The database Accidents provides insight into traffic accidents. In the Netherlands, this file contains all accidents that have been registered by the police in the past 10 years. New is the STAR initiative. STAR stands for Smart Traffic Accident Reporting, an innovative collaboration between the police, the Association of Insurers (Verbond van Verzekeraars) and VIA aimed at efficient accident reporting for reliable accident analysis. Download STAR brochure.

VIA Signaal Ongevallen

VIA Signaal Ongevallen
Het STAR initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) is een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid gericht op een efficiënte ongevallenregistratie voor betrouwbare ongevallenanalyse. Een initiatief van de Nationale Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA. In VIA Signaal Ongevallen vindt je de gestapelde en ontdubbelde data van UMS (uitsluitend materiele schade) en slachtofferongevallen vanuit de registraties van de politie en de verzekeraars. Voor meer informatie: star-verkeersongevallen.nl

VIA Signaal Snelheden

VIA Signaal Snelheden
HERE de grootste specialist op het gebied van auto-navigatie, wegenkaarten en verkeersdata. In VIA Signaal Snelheden vind je de actuele car floating data welke wordt verzameld via in-car en portable navigatiesystemen en de app. Hierdoor is in VIA Signaal Snelheden voor 100% van de wegen gedetailleerde informatie over snelheid, reistijd, standaarddeviatie en V85 bekend. Voor meer informatie zie: 360.here.com

VIA Statistiek Ongevallen

VIA Statistiek Ongevallen
BRON is een openbare database met verkeersongevallen verzorgd door Rijkswaterstaat (RWS) welke jaarlijks wordt gepubliceerd. RWS voert een kwaliteitscontrole uit op de ernstige verkeersongevallen met doden en/of ziekenhuisgewonde waarvan een politie proces-verbaal beschikbaar is. Voor meer informatie zie: data.overheid.nl/data/dataset/bestand-geregistreerde-ongevallen-nederland

Het abonnement

Het abonnement
Bij het afsluiten van een of meerdere abonnementen heeft u ‘onbeperkt’* toegang tot de software, de data en de support van VIA. Een abonnement op de VIA Software deelt u met uw collega’s in verkeer. Op die manier bouwen we capaciteit voor verkeer en werken alle betrokkenen met dezelfde cijfers. Dankzij een grote groep goed geïnformeerde professionals neemt de slagkracht voor verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid toe. * Mits de Floating licenses niet bezet zijn; het aantal gebruikers die tegelijkertijd online kunnen zijn.

Quick-Start

Quick-Start
Wanneer de gebruiker zijn inlog account ontvangt wordt de Quick-Start direct mee verstuurd. Hierin staat een compacte omschrijving van het gebruik van de software maar ook de interpretatie van de data. Op deze manier wordt kennis met software en data gemaakt en direct worden gestart met het werken in de software. De Quick-Start is ook een manier om de weggezakte kennis op te halen. U kunt de Quick-Start en instructievideo’s vinden op uw persoonlijke VIA Startpagina.

Start-up training

Start-up training
Wilt u liever onder begeleiding werken in de software of snel inzicht in de software, neem dan deel aan een Start-up training. In deze training leert u de knoppen van de software dusdanig te bedienen dat u snel en efficiënt de juiste gegevens kunt oproepen. Naast de functionaliteiten leert u de informatie en ontwikkelingen inzichtelijk te maken en weet u deze resultaten om te zetten naar een rapport. De Start-up training is geschikt voor zowel de beginnende als de terugkerende gebruikers van onze software.

VIA Education

VIA offers various courses. The courses focus on the use of the software and traffic issues in combination with the software. The courses are often organized in a regional context. In addition, during training each participant works with his personal login in their own area. The courses are modular so that they connect with regional policy topics.

VIA Startpagina

VIA Startpagina
Inzicht op de verkeerssituatie begint op uw VIA Startpagina. Op deze pagina vindt u een persoonlijke monitor, hij laat direct de actuele stand van zaken in uw beheersgebied zien. Daarnaast kunt u direct doorklikken naar de beschikbare abonnementen. Ook voor meer informatie over de software, data, educatie en onze initiatieven kunt u hier terecht. Zo staan er diverse instructie video’s en vindt u hier de Quick-start's.

VIA Signaal

VIA Signaal
Over actuele gegevens kunt u beschikken met een abonnement op VIA Signaal. Hierin kunt u de verkeerssituatie van locaties en routes bewaken en heeft u op de korte termijn inzicht in de successen van getroffen maatregelen. Vragen vanuit burgers of de politiek kunnen objectief en onderbouwd worden beantwoord. Sterker nog, VIA Signaal biedt ambtenaren de mogelijkheid een monitor in te richten waarmee wethouders en raadsleden rechtstreeks via PC of tablet kunnen worden geïnformeerd. Op die manier is iedereen altijd op de hoogte van de meest recente cijfers. VIA Signaal heeft twee soorten databestanden: Snelheden en Ongevallen (STAR).

VIA Registratie

VIA Registratie
In de verzameling en verrijking van data is ook voor u een rol weggelegd. Zo vragen we u binnen de toepassing VIA Registratie om gegevens voor uw beheersgebied te registreren of controleren, bijvoorbeeld de wegkenmerken

VIA Statistiek

VIA Statistiek
Met behulp van VIA Statistiek kunt u van achter uw computer de verkeersveiligheid in uw beheersgebied gedetailleerd onderzoeken. De historische ongevallengegevens, beschikbaar over een periode van meer dan 10 jaar, maken het mogelijk beleid te onderbouwen met analyses van onveilige kruispunten, wegvakken en dominante ongevalskenmerken. In tegenstelling tot VIA Signaal waarin de ongevallendata dagelijks veranderen, biedt VIA Statistiek de vastgestelde database van Rijkswaterstaat (RWS). De ongevallengegevens uit het STAR-initiatief gaan jaarlijks naar RWS om verwerkt te worden tot de Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)-database. Echter worden niet alle geregisterde kenmerken uit het STAR-initiatief in het BRON bestand opgenomen.

Accidents

Accidents
The database Accidents provides insight into traffic accidents. In the Netherlands, this file contains all accidents that have been registered by the police in the past 10 years. New is the STAR initiative. STAR stands for Smart Traffic Accident Reporting, an innovative collaboration between the police, the Association of Insurers (Verbond van Verzekeraars) and VIA aimed at efficient accident reporting for reliable accident analysis. Download STAR brochure.

VIA Signaal Ongevallen

VIA Signaal Ongevallen
Het STAR initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) is een nieuwe impuls voor de verkeersveiligheid gericht op een efficiënte ongevallenregistratie voor betrouwbare ongevallenanalyse. Een initiatief van de Nationale Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA. In VIA Signaal Ongevallen vindt je de gestapelde en ontdubbelde data van UMS (uitsluitend materiele schade) en slachtofferongevallen vanuit de registraties van de politie en de verzekeraars. Voor meer informatie: star-verkeersongevallen.nl

VIA Signaal Snelheden

VIA Signaal Snelheden
HERE de grootste specialist op het gebied van auto-navigatie, wegenkaarten en verkeersdata. In VIA Signaal Snelheden vind je de actuele car floating data welke wordt verzameld via in-car en portable navigatiesystemen en de app. Hierdoor is in VIA Signaal Snelheden voor 100% van de wegen gedetailleerde informatie over snelheid, reistijd, standaarddeviatie en V85 bekend. Voor meer informatie zie: 360.here.com

VIA Statistiek Ongevallen

VIA Statistiek Ongevallen
BRON is een openbare database met verkeersongevallen verzorgd door Rijkswaterstaat (RWS) welke jaarlijks wordt gepubliceerd. RWS voert een kwaliteitscontrole uit op de ernstige verkeersongevallen met doden en/of ziekenhuisgewonde waarvan een politie proces-verbaal beschikbaar is. Voor meer informatie zie: data.overheid.nl/data/dataset/bestand-geregistreerde-ongevallen-nederland

Het abonnement

Het abonnement
Bij het afsluiten van een of meerdere abonnementen heeft u ‘onbeperkt’* toegang tot de software, de data en de support van VIA. Een abonnement op de VIA Software deelt u met uw collega’s in verkeer. Op die manier bouwen we capaciteit voor verkeer en werken alle betrokkenen met dezelfde cijfers. Dankzij een grote groep goed geïnformeerde professionals neemt de slagkracht voor verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid toe. * Mits de Floating licenses niet bezet zijn; het aantal gebruikers die tegelijkertijd online kunnen zijn.

Quick-Start

Quick-Start
Wanneer de gebruiker zijn inlog account ontvangt wordt de Quick-Start direct mee verstuurd. Hierin staat een compacte omschrijving van het gebruik van de software maar ook de interpretatie van de data. Op deze manier wordt kennis met software en data gemaakt en direct worden gestart met het werken in de software. De Quick-Start is ook een manier om de weggezakte kennis op te halen. U kunt de Quick-Start en instructievideo’s vinden op uw persoonlijke VIA Startpagina.

Start-up training

Start-up training
Wilt u liever onder begeleiding werken in de software of snel inzicht in de software, neem dan deel aan een Start-up training. In deze training leert u de knoppen van de software dusdanig te bedienen dat u snel en efficiënt de juiste gegevens kunt oproepen. Naast de functionaliteiten leert u de informatie en ontwikkelingen inzichtelijk te maken en weet u deze resultaten om te zetten naar een rapport. De Start-up training is geschikt voor zowel de beginnende als de terugkerende gebruikers van onze software.

Webdemo

Would you like to take a look into our software? Please request a web demo. We appreciate taking you on a digital tour.

Request a webdemo

Get in contact

If you have a question or request, please don't hesitate to contact us through our contact form or give us a call.

Contact
This website is not functioning properly without cookies.