Risicogestuurd beleid met de Digitale Collega

Alle wegbeheerders en de politie kunnen BLIQ vanaf nu downloaden

Lees meer

Bij VIA werken we aan..

..het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid.

Wij geven met onze software en data overheden een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid.

..het stimuleren van een efficiënte werkwijze.

Wij zetten ons in om het werken aan verkeersveiligheid op feiten gebaseerd en zo kosteneffectief mogelijk te maken.

..het samenbrengen van mensen en kennis.

Wij bieden onze software-gebruikers een verkeersveiligheid platform om krachten te bundelen en ervaring te delen.

Nieuws.

Onze Partners.

Risicogestuurd beleid met de Digitale Collega

Alle wegbeheerders en de politie kunnen BLIQ vanaf nu downloaden

Risicogestuurd beleid met de Digitale Collega

De VIA Software is ontworpen als Digitale Collega van wegbeheerders en de politie. Net zoals een ‘gewone’ collega gaat de Digitale Collega mee met actuele ontwikkelingen. Daarom helpt de software nu bij het maken van risicogestuurd beleid, zoals aanbevolen in het SPV 2030. De nieuwste BLIQ bevat twee unieke tools die het maken van dit beleid ondersteunen en stimuleren: de ongevallenscore en CROSS. Alle wegbeheerders en de politie kunnen BLIQ vanaf nu kosteloos downloaden.

BLIQ bevat vanaf nu een Top 10 van meest onveilige trajecten en CROSS Snelheden. Deze twee toepassingen vormen het startpunt bij de aanpak van onveilige trajecten. Ze helpen bij het prioriteren van probleemtrajecten en bij het kiezen van mogelijke passende maatregelen. Wegbeheerders en de politie hebben tevens (kosteloos) toegang tot een interactieve versie van de Top 10 en CROSS Snelheden in de VIA Software.

Top 10 van meest onveilige trajecten
De Top 10 van meest onveilige trajecten is gebaseerd op de ongevallenscore. In deze score zijn 4 indicatoren meegenomen: het aantal ongevallen, het aantal slachtofferongevallen, het aantal dodelijke ongevallen en het ongevalsrisicocijfer per traject. Door middel van ranking krijgen de trajecten een landelijke score, op basis waarvan per gemeente of provincie een Top 10 gemaakt wordt. De Top 10 geeft een overzicht van de trajecten in het werkgebied die aandacht nodig hebben.

CROSS Snelhedenkaart
CROSS Snelheden helpt vervolgens bij het zoeken naar een mogelijke oorzaak van de hoge ranking in de Top 10. Deze methode combineert de ongevallenscore met de verklarende variabele snelheid. Met andere woorden: is te hard rijden een mogelijke oorzaak van de ongevallenscore? VIA gebruikt voor de snelheidsdata de Floating Car Data van HERE.

Trajecten krijgen een prioriteitskleur, die terug te vinden is in de (interactieve) Snelhedenkaart (mede mogelijk gemaakt door HERE). Als het traject een rode kleur heeft, weet je zeker dat te hard rijden een probleem vormt. Een curatieve aanpak is aan te raden. Als een traject geel is, gebeuren er niet veel ongevallen, maar wordt er wel te hard gereden. Een preventieve aanpak is hier op z’n plaats.

$5

Direct aan de slag
Ben je wegbeheerder of werk je bij de politie? Dan kun je met je VIA-account direct aan de slag. Login en gebruik de interactieve Top 10 en Snelhedenkaart.

BLIQ, de Top 10 en CROSS helpen je om te streven naar nul verkeersslachtoffers!

Deze website functioneert niet goed zonder cookies.