Digitale Collega versterkt het verkeersteam

Gebruik van de VIA Software (Digitale Collega) is sterk toegenomen in 2018. In 2019 blijven we innoveren om deze stijgende lijn vast te houden.

Lees meer

Bij VIA werken we aan..

..het inzichtelijk maken van verkeersveiligheid.

Wij geven met onze software en data overheden een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid.

..het stimuleren van een efficiënte werkwijze.

Wij zetten ons in om het werken aan verkeersveiligheid op feiten gebaseerd en zo kosteneffectief mogelijk te maken.

..het samenbrengen van mensen en kennis.

Wij bieden onze software-gebruikers een verkeersveiligheid platform om krachten te bundelen en ervaring te delen.

Nieuws.

Onze Partners.

Digitale Collega versterkt het verkeersteam

Gebruik van de VIA Software (Digitale Collega) is sterk toegenomen in 2018. In 2019 blijven we innoveren om deze stijgende lijn vast te houden.

Digitale Collega versterkt het verkeersteam

Het is onze missie om de VIA Software zó te ontwikkelen dat het jou als gebruiker helpt je werk efficiënter en makkelijker uit te voeren. Dat het jouw Digitale Collega vormt, die vragen over verkeersveiligheid in jouw gebied beantwoordt, je signalen geeft en helpt met analyseren en rapporteren. Dat de Digitale Collega inderdaad steeds meer verkeerskundigen helpt, blijkt uit de gebruikersstatistieken van 2018. Wij zullen ons inzetten om de stijgende lijn van 2018 vast te houden in 2019, zodat de Digitale Collega een vaste plek krijgt in het verkeersteam van beleidsmakers, wegbeheerders en politie.

Geen discussie over cijfers
Eind november 2017 vervingen we ViaStat door de VIA Software in de vorm van de Digitale Collega. We zijn er ontzettend trots op dat het gebruik van de software sindsdien enorm is toegenomen. Zowel het totaalaantal unieke gebruikers per maand is gestegen (grafiek 1), als het aantal minuten dat de software wordt gebruikt (grafiek 2). De toename van het gebruik is ook te zien over de hele breedte van gebruikers: provincie, gemeente, politie etc. Opvallend is dat dit zowel voor kleine tot grote gemeenten geldt (grafiek 3). Ook BLIQ is een succes. In 2018 hebben 741 unieke gebruikers 2.646 unieke BLIQ-rapportages gedownload. Nieuwe tools als de chat (met de Helpdesk en collega’s) en nieuwe kaartfuncties lijken het gebruik te stimuleren. De Digitale Collega wordt steeds vaker geraadpleegd. Het toegenomen gebruik betekent óók dat een groeiend aantal verkeerskundigen kiest voor een op feiten gebaseerde aanpak van verkeersveiligheid.

Prioriteiten stellen
We blijven innoveren om de Digitale Collega verder te ontwikkelen, zodat hij jou nog beter kan ondersteunen bij je werkzaamheden. Daarom introduceren wij in het voorjaar van 2019 een nieuwe functie: CROSS. De Digitale Collega helpt met CROSS trajecten binnen jouw werkgebied te prioriteren. Dit doet hij op basis van ongevals- en snelheidsrisico en EuroRAP-scores (over weginrichting op provinciale wegen). Elk traject krijgt een kleur: groen, geel, oranje of rood. De kaart is eenduidig en eenvoudig in gebruik en erg handig bij klachtafhandeling, maatregelprogramma’s en handhaving.

Wij maken onze software voor jou.
Daarom zijn we erg benieuwd naar jouw mening. In slechts 3 vragen kun je aangeven hoe jij de Digitale Collega ervaart. De vragen zijn niet anoniem, zodat we aan je kunnen terugkoppelen wat we met je opmerkingen gedaan hebben. Bovendien verloten we onder de reacties een heerlijke taart voor het hele verkeersteam.

Geef hier je mening.

$5

$5

$5

Deze website functioneert niet goed zonder cookies.